educant

continguts per acompanyar a mares i pares en el creixement dels seus fills i filles

select
escriu | llegeix comentaris sobre l’article Compartir

compartir aquest contingut:

La Tafanera Menéame Digg Facebook

educant | reflexió


La bona educació: un regal per a tota la vida


Transmetre als joves bons costums de vida


Alta en Web: setembre 2010

Familiaforum

Existeixen individus cada vegada menys tolerants cap a les persones i les coses que els envolten. Això s'aprecia amb facilitat en les nostres activitats diàries. Així, a totes aquestes persones que es comporten de manera execrable els resulta difícil dedicar atenció als altres. Per tant, hi ha una sèrie de problemes que es generen en la nostra societat.Millorar la convivència en la nostra societat

¿Contribuiria la posada en pràctica de les regles de bona educació a casa, a la llar d’infants, a l'escola i a qualsevol lloc freqüentat pels joves i els menys joves a millorar la convivència en la nostra societat?

En efecte, ha de donar-se prioritat a la bona educació durant el període que abasta des de la més tendra infantesa fins a l'adolescència. Coneixem l'acollida, la vivacitat i l'obertura mental dels joves; per tant, aprofitem aquest període ideal i fixem sòlidament en ells la millor manera de comportar-se en família, entre amics i en l'entorn.

La cortesia en els gestos i en les paraules hauria de trobar-se en cada esfera d'activitats dels joves. Nosaltres hem de treballar per desenvolupar en ells competències relatives a l'aspecte personal i social, a la convivència i a la ciutadania, a l’àmbit sociorelacional, al medi ambient, a la salut i al benestar, sense oblidar la importància de la comunicació.

El desenvolupament d'actituds positives i de bons comportaments en aquests àmbits permetrà que els joves actuïn amb confiança, desimboltura i dignitat, i, per tant, que enriqueixin les seves relacions interpersonals.

Comprometem-nos des d'ara mateix a transmetre als joves bons costums de vida amb la intenció de formar individus respectuosos, responsables i capaços de posar de manifest una bona conducta en les seves relacions amb els altres. Cal contar amb els esforços d'educadors i pares per tornar a honrar aquestes regles. Estem preparats per a adquirir aquest compromís?Els avantatges de la bona educació

La cortesia, la bona educació, el respecte i la correcta expressió dels pensaments són procediments essencials per assolir una major sociabilitat. No és necessari donar-se un estil altiu o afectat per manifestar correcció. N’hi ha prou simplement amb ser un mateix i mostrar-se atent amb els altres.

Viure en societat ens obliga a manifestar diàriament gestos de civilitat, gestos portadors de respecte d'un mateix i de respecte dels altres. Si aquests gestos s'efectuen correctament, contribueixen a millorar la nostra personalitat i són capaços d'aportar major confiança, seguretat, amor propi i dignitat a tots aquells que els apliquin progressivament i amb perseverança.

¿No és potser tranquil·litzador saber manifestar els gestos adequats en el moment precís o poder utilitzar les paraules apropiades en tal o qual circumstància? ¿No està demostrat que un bon coneixement de les regles de la correcció ens permet mantenir el control de qualsevol situació?

Ja que coneixem aquests avantatges, ¿per què no transmetre i desenvolupar entre els joves, de qui som responsables, aquests valors de respecte, de tolerància, d'ajuda mútua, de reconeixement de l'altre, per aconseguir una millor harmonia? La seva vida personal, social i professional només podrà ser millor.info
Familiaforum és un programa d’actuacions a favor de la família, que inclou també altres iniciatives: portal familiaforum.net, Escola de Família i línies de recerca i activitats de prestigi com premis, simposis, publicacions... | www.familiaforum.net


Voleu saber-ne més?
- BINDÉ, JÉRÔME (2005): Cap on van els valors?: 51 intel·lectuals reflexionen sobre el civisme, l’educació i els valors en el llindar del segle XXI. Barcelona: Angle – Centre Unesco de Barcelona.

- CAMPS, V. i GINER, S. (2005): Manual de civisme. Barcelona: Columna.

- CARDÚS, SALVADOR (2004): Ben educats: una defensa útil de les convencions. El civisme i l’autoritat. Barcelona: La Campana.

- MARTÍNEZ-OTERO PÉREZ, VALENTÍN (2007): La buena educación: reflexiones y propuestas de psicopedagogía humanista. Rubí: Anthropos.