avís legal


avís legal

TEXT D’AVÍS LEGAL PER AL WEB TOC TOC PROPIETAT DE BONIBO, INVERSIONS, SL (en endavant “BONIBO”)

Aquest web ha estat creat per a “BONIBO”. El fet d'accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions:

 • Titularitat del web. El nom del domini www.toctoc.cat està registrat a favor de Albert Segado, amb NIF 40986721P
 • Propietat intel•lectual i industrial del web. Tots els drets de propietat intel•lectual del contingut d'aquest portal i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de “BONIBO” o de tercers que han autoritzat o cedit l’ús d’aquests continguts a “BONIBO”, que és a qui li correspon l'exercici dels drets d'explotació dels mateixos. Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa de “BONIBO”. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquest web estan protegits per llei.
 • Contingut del web i enllaços. “BONIBO” no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en els web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços. La presència d'aquests enllaços tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en el web de destí. En el cas que “BONIBO” tingui coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la que es remet des d'aquests enllaços és il•lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent amb la major brevetat possible.
 • Actualització i modificació del web. “BONIBO” es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.
 • Indicacions sobre aspectes tècnics. “BONIBO” no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a “BONIBO”, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del seu control.
  Des de “BONIBO” no es garanteix l'absència de virus i d'altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d'usuari d'aquest web o de webs de tercers, i per tant, no es responsabilitza dels perjudicis que es puguin produir per aquestes causes.
  També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l'usuari com a conseqüència d'errades, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.
  Aquest lloc web està concebut com una experiència fàcil d'usar i seguint les recomanacions del W3C, consorci que defineix els estàndards XHTML i CSS2.
 • Tractament de dades de caràcter personal de l'usuari. En compliment del que disposa l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999 del 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, "LOPD"), "BONIBO" t'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcionis quan emplenis el formulari de registre electrònic que apareix en aquesta pàgina es recolliran en fitxers que són responsabilitat de "BONIBO". La recollida de les teves dades de caràcter personal es du a terme amb la única finalitat d'oferir-te els serveis personals que et proporcionem: avançament de cap de setmana, inserció de comentaris i propostes, així com la participació de les ofertes TOC TOC. D'acord amb allò que preveu l'article 11 de l'LOPD, pel fet d'emplenar el formulari de registre dónes el teu consentiment perquè les teves dades siguin comunicades a "BONIBO" i es puguin tractar per adreçar-te informació i ofertes comercials dels seus productes i serveis i/o d'empreses i entitats col.laboradores. Les autoritzacions per a la tramesa d'informació comercial, cessió de dades i enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics es podran revocar, en qualsevol moment, mitjançant un mail a: info@toc-toc.cat Els usuaris registrats a toc-toc.cat podran accedir, rectificar i/o modificar les seves dades on-line mitjançant els formularis posats a la seva disposició o enviant un e-mail a: info@toc-toc.cat "BONIBO" es compromet a tractar d'una manera absolutament confidencial les teves dades de caràcter personal i a fer-les servir només per a les finalitats indicades. Igualment, t'informem que "BONIBO" té implantades les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les teves dades de caràcter personal i evitar-ne l'alteració, la pèrdua i el tractament i/o l'accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs, provinents de l'acció humana o del mitjà físic i natural, a què estan exposades. Tot això, d'acord amb allò que preveu l'article 9 de l'LOPD i el Reial decret 994/1999 de l'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.
 • Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquest web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.

Els usuaris d’aquest web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament.