educant

continguts per acompanyar a mares i pares en el creixement dels seus fills i filles

select
escriu | llegeix comentaris sobre l’article Compartir

compartir aquest contingut:

La Tafanera Menéame Digg Facebook

educant | aprendre


Petites idees per garantir un gran futur


Els petits canvis són poderosos


Alta en Web: juny 2010

Fundació Terra

A principis de l'any 2009, el Consell per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS) va encarregar a la Fundació Terra l'elaboració d'una sèrie de consells ecològics que es poguessin enviar al llarg de les quaranta setmanes prèvies a la Conferencia de les Parts de Copenahgue (Desembre 2009). La idea del CADS era oferir, amb motiu de la celebració del seu desè aniversari i durant quaranta setmanes, un conjunt d'idees imaginatives sobre petites accions quotidianes que ens permetin afrontar el present de manera més sostenible i garantir una millor qualitat de vida per a la resta dels habitants avui i de cara el futur.

El conjunt d'aquests consells es va aplegar en la publicació del CADS, Petites idees per garantir un gran futur en la qual es poden trobar les propostes de comportaments ecològics quotidians elaborats per la Fundació Terra i que cada un de nosaltres podem dur a terme per millorar la sostenibilitat del país. Alguns són ben innovadors i altres ens permeten ullar el món de manera diferent en la nostra vida de cada dia. Perquè sostenibilitat és també participació.
L'objectiu darrer de cada proposta no és tant donar pautes de comportament com aportar eines i exemples de viure cada dia amb harmonia amb el planeta. Per tant, no posa el èmfasi en aquelles accions més conegudes com ara la separació de residus, l'estalvi d'aigua o l'ús de paper reciclat, per posar un exemple, sinó en proposar noves actuacions ciutadanes que ens permetin aprendre i sorprendre. La publicació d'aquest aplec de consells per iniciativa del CADS és de l'any 2010.Viatge a Ítaca

De totes les propostes n’hem escollit una per compartir amb vosaltres. Tot i que considerem les 40 propostes molt interessants, perquè ens aporten solucions sostenibles pràctiques amb les seves entenedores explicacions teòriques. La publicació complerta es pot descarregar en format PDF al web de la Fundació Terra.

Viatjar és una de les nostres passions, i probablement una de les millors formes d’enriquiment personal, d’estrènyer llaços culturals i d’obrir la ment a allò que és diferent. Tanmateix, en la mesura que el fet de viatjar és cada cop més freqüent, les diferències entre llocs ben allunyats del món es dilueixen,i la nostra empremta sobre el planeta afecta els propis valors que desperten el nostre interès en el viatge. Si pensem en per què viatgem, i quin efecte fa el viatge sobre nosaltres mateixos, els que ens envolten i qui ens acull, ens podem sorprendre de les respostes.

Potser l’essència de les vacances, el descans i el coneixement, no es troben a fora sinó al nostre propi interior. Potser podem començar per conèixer millor les riqueses de la nostra regió, o lluitar per fer més agradable el nostre entorn diari abans que desitjar fugir-ne. Quan optem per viatjar, potser el viatge pot ser tan positiu per a nosaltres com per a l’indret que ens rep. Això és el que ens proposen algunes organitzacions que enllacen viatgers inquiets amb projectes per millorar-hi la qualitat de vida, mentre vetllen per no adulterar la realitat local. De vegades, aquests productes turístics estan lligats al gaudi i l’estudi dels valors naturals i paisatgístics del territori i les seves manifestacions culturals associades: llavors parlem d’ecoturisme. El turisme global està íntimament lligat al transport aeri, que ens permet moure’ns més i més ràpid.

L’aviació és la font mundial d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle amb un creixement més ràpid, i l’efecte total d’escalfament de les seves emissions és entre 2 i 4 vegades més gran que el del CO2, segons l’IPCC, ja que a l’alçada a la qual volen els avions les emissions del combustible i el vapor d’aigua es converteixen en cristalls de gel i núvols que atrapen la calor de la terra [1]. En tot cas, està a les nostres mans triar a on i com ens volem moure; potser un llarg desplaçament per un període curt no té sentit si volem realment impregnar-nos del lloc. Tinguem en compte, per exemple, les diferències entre viatjar en tren o en avió en termes d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle [2]: Un viatge d’anada i tornada a París en tren, emet 52 kg de CO2, mentre que si fem aquest trajecte en avió emetrem 933 kg de CO2. Gairebé 20 cops més.


N’hi ha per pensar-s’ho dues vegades.


[1] Apartat Aviació i canvi climàtic de la Comissió Europea.
[2] Podeu fer els càlculs de la vostra petjada de carboni amb la calculadora del web del CADS.


Per saber -ne més:

- www.ecoturismecatalunya.cat
- www.ecotourism.org
- Portal turismo-responsable.org
- Sabaté et al. (2007). Turisme sostenible: experiències europees aplicables a Catalunya. Informes del CADS. Núm. 4
- Basora et al. (2009). Ecoturisme a Catalunya. Una alternativa de turisme sostenible a la natura. Informes del CADS. Núm. 9info
Fundació Terra. Millorem la cultura ambiental amb un canvi de perspectiva. La Fundació Terra té per objectiu canalitzar i fomentar iniciatives que afavoreixin una més gran responsabilitat de la societat en els temes ambientals. La Fundació Terra treballa amb l'esperit que "els petits canvis són poderosos" | Carrer Avinyó 44. Barcelona | 936 011 636 | terra@terra.org | www.ecoterra.org

imatge |