educant

continguts per acompanyar a mares i pares en el creixement dels seus fills i filles

select
escriu | llegeix comentaris sobre l’article Compartir

compartir aquest contingut:

La Tafanera Menéame Digg Facebook

educant | criança


Prematura


Associació catalana per a nenes i nens prematurs


Alta en Web: desembre 2009

Prematura

Què és prematura ?
És una Associació constituïda per un grup de pares i personal mèdic amb la intenció d’aconseguir optimitzar el tractament i desenvolupament dels infants prematurs durant la seva infantesa i adolescència, a més a més d’oferir l’experiència viscuda a aquelles famílies que ho necessitin.


Qui està associat?
Pares de nens i nenes prematurs (nascuts abans de les 37 setmanes de gestació).

Aquells pares amb nadons que puguin assimilar-se als nens prematurs per haver passat immediatament després del seu naixement per unitats de cures intensives o tractaments similars.

Altres persones vinculades amb els problemes dels nens prematurs que vulguin pertànyer a l’Associació.


Quins són els objectius de prematura ?

Contribuir en què els infants, que hagin necessitat l’ingrés en una UCI neonatal per la seva prematuritat o per altres motius, es desenvolupin d’una forma sana, equilibrada i alegre durant la infància i l'adolescència.

Donar recolzament als pares d’aquests infants per facilitar, en la mesura que sigui possible, suport moral i consells fonamentats en l’experiència dels pares i mares que han passat per una situació similar.

Col·laborar i donar suport al personal sanitari per millorar el tractament hospitalari i ambulatori d’aquests infants.

Contribuir a definir d’una forma clara, amb els responsables dels serveis de neonatologia, el paper que els pares, mares i familiars poden i han d’exercir en relació amb els seus fills i filles mentre duri el periode hospitalari, involucrant-se més en les cures hospitalàries dels nadons, en estreta col·laboració amb el personal sanitari, després de rebre la informació i coneixements suficients.

Aconseguir que el seguiment especialitzat cobreixi tota la infantesa i l’adolescència, de manera que es pugin detectar a temps els possibles problemes de salut, aprenentatge, socialització..., per tal de poder disposar en tot moment del suport professional més adient.

Millorar la informació i coneixements que els pares requereixen en el moment que els nadons reben l’alta hospitalària per a una millor atenció i educació a la llar.

Impulsar la participació i el suport d’altres tipus de personal especialitzat (psicòlegs, pedagogs, treballadors socials, estimuladors...).

Donar suport a l’estudi i la investigació científica, per prevenir les causes de la prematuritat i disminuir les seves complicacions i seqüeles, de manera que puguin contrastar-se i aplicar-se nous mètodes més eficaços i segurs al tractament dels nadons i de les seves maresinfo
Prematura | Plaça Sagrada Família 5 2a | 676 123 248 | prematura@prematura.info | www.prematura.info

imatge | portada del llibre Grandes prematuros de Ramón Aguilera Olmos (Cap de la Unitat de Neonatologia de l’Hospital General de Castelló i president fundador del Grup d’Estudis Neonats de Castelló)