educant

continguts per acompanyar a mares i pares en el creixement dels seus fills i filles

select
escriu | llegeix comentaris sobre l’article Compartir

compartir aquest contingut:

La Tafanera Menéame Digg Facebook

educant | reflexió


Fer del consum una oportunitat


El consum és un punt de trobada entre les persones que formen la família


Alta en Web: maig 2009

Jordi Anguera

Cada cop s’acceleren més els canvis en el món del consum. Les noves tecnologies han entrat a casa nostra i cada vegada comprem més productes i contractem o fem ús de serveis a través de la xarxa o de nous mitjans (telèfon, sms...). Els productes que podem trobar avui als mercats provenen de qualsevol lloc del món i també des de qualsevol lloc del món pot arribar-nos l’oferta de serveis. La globalització de l’oferta ens fa també més vulnerables i resulta més difícil garantir la seguretat dels productes i serveis als que tenim accés.

La publicitat, cada cop més creativa i sofisticada, apel·la a les nostres emocions i cada vegada ens resulta més complex gestionar les demandes i desitjos dels nostres fills i filles. Com que les regles canvien de forma permanent, quan ja havíem pactat i trobat la solució a un determinat assumpte, apareix un nou producte que ens fa reconsiderar tots els acords. El fet és que el consum és un punt de trobada entre les persones que formem una família, i que afavorir la reflexió entorn els actes de consum és un recurs molt valuós per constituir la nostra pròpia identitat.

Com a pares, si en un moment determinat ens sentim desorientats, podem considerar aquestes qüestions:

• Assumir riscos. El consum ens exposa sempre a noves situacions. Quan ho sapiguem tot sobre una vídeoconsola, el mercat ja haurà canviat el producte. Generem un clima de confiança i de debat dins la família abans de decidir.
• Estimular la creativitat. Davant noves situacions és important buscar posicionaments innovadors. La compra d’un telèfon mòbil canviarà les formes de comunicar-nos i la gestió del pressupost. També haurem de canviar les regles de convivència.
• Apostar pel diàleg. El consum és una oportunitat per posar en contacte formes de veure el món. De fer dialogar el correu electrònic de l’adult amb el messenger de l’adolescent. Ens hem de mostrar oberts a les novetats, als interessos dels altres per comprendre una cultura emergent i crear nous vincles familiars.


Aprendre a consumir

El consum és un dels eixos que estructuren la nostra societat. Aprendre a consumir és quelcom més que saber administrar un pressupost o llegir la publicitat. Significa tenir els recursos per posicionar-nos davant el món triant de forma autònoma i responsable. La família és l’agent clau en aquest procés, amb el suport dels poders públics que han de vetllar per promoure l’educació i la formació de les persones consumidores i usuàries.

A casa nostra oferim a les escoles i les AMPAs els serveis de l’Escola del Consum de Catalunya, per a la qual ja han passat uns 60.000 escolars. L’Escola és un servei de l’Agència Catalana del Consum (ACC) que té per objectiu divulgar els drets i els deures dels consumidors al món educatiu. El nostre objectiu és formar, de manera totalment gratuïta, els escolars catalans en matèria de consum. Aquesta formació s’articula a través de tallers adreçats a alumnes d’Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Cicles Formatius i Educació Especial. Les activitats proporcionen als estudiants eines perquè puguin construir el seu model de consum des d’una perspectiva activa, reflexiva i autònoma. També els permeten adquirir coneixements bàsics sobre els seus drets com a consumidors i la manera d’exercir-los, així com sobre els seus deures.


La educació en consum és imprescindible

En tota relació de consum existeix un desequilibri entre la posició en la qual es troba el consumidor en la relació amb l’empresa. Per lluitar contra aquest desequilibri les diferents societats s’han anat proveint de normes per regular-ho i d’estructures per garantir-ne el compliment. Conèixer quins son els nostres drets i les nostres obligacions com a consumidors, i com exercir-les, és el primer pas, però no l’únic. La família també pot convertir el consum en una oportunitat educativa.info
Jordi Anguera. Director de l’Agència Catalana del Consum. La Generalitat de Catalunya va crear el 2004 l’Agència Catalana del Consum (ACC), que exerceix les competències en matèria de consum. Els seus objectius són definir, planificar, impulsar i executar les polítiques de la Generalitat en matèria de consum mitjançant la informació, formació, educació, assessorament, mediació, arbitratge, inspecció i control de la disciplina del mercat, difusió, promoció, foment, relacions institucionals i defensa dels drets de les persones en l’àmbit del consum.
Des del 2005 imparteix tallers d’educació en consum a tot el territori català a través de l’Escola del Consum de Catalunya.

Més informació, jocs i eines per “consumir a ritme de família” a: www.consum.cat


imatge | arxiu TOC TOC