revista


la guia dels infants
per a mares i pares de distribució gratuïta

Si vols rebre la revista TOC TOC a casa teva o a la teva empresa subscriu-te per 20€ l’any (despeses d’enviament per 11 números – tarifa vàlida fins 31.12.08)

Nom*

Adreça*

Població*

Codi Postal*

Telèfon*

E-mail*

Modalitat de pagament

Transfèrencia bancària a BABAROTA sccl al Compte 3025 0012 16 1400001180

Domiciliació bancària


Autoritzo a BABAROTA sccl a realitzar un càrrec de 20€, en concepte de subscripció anual a la Revista TOC TOC la guia dels infants per a mares i pares, al compte corrent de la meva titularitat facilitat via SMS

Envia un SMS al 699 929 203 indicant:

Titular del Compte [espai] NIF [espai] Compte Corrent (20 dígits)

Per facilitar la continuïtat de la vostra subscripció, BABAROTA sccl la renovarà automàticament per períodes d'un any, llevat que indiqueu que voleu cancel·lar-la.

Les dades que figuren s'inclouran en un fitxer automatitzat que BABAROTA sccl conservarà confidencialment. HI podeu exercir els drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació enviant un e-mail a info@toc-toc.cat